PiOffice

PiOffice | PiOffice ký kết hợp đồng với hai đối tác lớn

PiOffice ký kết hợp đồng với hai đối tác lớn

Trong tháng 11/2022, Pitagon đã thành công ký kết hợp đồng thiết kế, thi công website có giá trị lớn. Giá trị của hai hợp đồng cung cấp dịch vụ thi công, thiết kế website trên lên đến gần 200 triệu VND, giúp sự kiện hợp tác này trở thành một trong những điểm nhấn sáng trong tháng 11 vốn đã sôi động của Pitagon. Việc hợp tác cùng hai công ty lớn với hợp đồng giá trị không chỉ giúp Pitagon rút ngắn tốc độ cán mốc doanh thu năm 2022 mà đó còn như một lời khẳng định

Xem Thêm
PiOffice | Pioffice ký kết hợp đồng với hai đối tác lớn

Pioffice ký kết hợp đồng với hai đối tác lớn

Trong tháng 11/2022, Pitagon đã thành công ký kết hợp đồng thiết kế, thi công website có giá trị lớn. Giá trị của hai hợp đồng cung cấp dịch vụ thi công, thiết kế website trên lên đến gần 200 triệu VND, giúp sự kiện hợp tác này trở thành một trong những điểm nhấn sáng trong tháng 11 vốn đã sôi động của Pitagon. Việc hợp tác cùng hai công ty lớn với hợp đồng giá trị không chỉ giúp Pitagon rút ngắn tốc độ cán mốc doanh thu năm 2022 mà đó còn như một lời khẳng định

Xem Thêm